Илинден
| Последно обновяване на

Новини


В рамките на Кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден – 2018“ се проведе Форум-театър в 113. СУ „Сава Филаретов“

Публикувана на: 10/12/2018 в 04:43:11 PM


На днешния емблематичен за целия свят ден, в който отбелязваме Международния ден на правата на човека и се връчва Нобеловата награда за мир, Района администрация „Илинден“ присъедини 113. СУ „Сава Филаретов“ към тазгодишната си кампания „Дни на толерантността в район „Илинден“.

Организирана по инициатива на кмета на района г-н Иван Божилов и в партньорство с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тази година Кампания започна на 23 октомври, като премина през районните детски градини и предстои да продължи сред деца от началния курс на обучение от районните училища.

Днес малчуганите от 113. СУ „Сава Филаретов“ чрез способите на форум-театъра се пренесоха, заедно с актьори от „Камбана Арт“ ЕООД, в хипотетични конфликтни ситуации и чрез артистичните превъплъщения, в които влизаха и излизаха, те достигнаха до разрешаването на сериозни казуси и извлякоха жизненоважни изводи, основополагащи за наличието и развитието на повече толерантност и разбирателство сред тях и в обществото като цяло.

Кампанията, която се провежда ежегодно вече четири години поред сред ученици от районните училища, а тази година и сред децата от подготвителните групи от районните детски градини, продължава да следва първоначално поставената си цел - да работи за превенция на агресията и насилието сред децата и учениците, като надеждите на организаторите са свързани с разширяване на периметъра на действие на Кампанията и привличане на последователи и сред родителите на децата, защото възпитаването на преднамерена сдържаност в изразяването на ненавист, противопоставяне и заплаха, или най-общо – възпитаването на въздържание от отрицателно отношение към човек, е комплексен процес, който ще доведе до положителни резултати, когато в него вземат участие всички страни, отговорни за възпитанието на децата и тяхното израстване в среда на разбирателството и хармонични взаимоотношения.

Повече снимки можете да разгледате тук!