Илинден
| Последно обновяване на

Обява относно прием на документи за кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент" и документи за кандидати за лични асистенти

Публикувана на: 05/12/2018 в 04:55:29 PM


ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община – район „Илинден“ обявявя прием на документи за кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент" и документи за кандидати за личен асистент.

Документи ще се приемат от 08:30 ч. до 17:00 ч. от 06.12.2018 г. до 31.12.2018 г. в деловодството на районната администрация „Илинден“, на адрес: гр. София, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая 116.

Необходими документи за кандидат–потрбители на социалните услуги:

 • Заявление по образец, която може да изтеглите ТУК;
 • Декларация за личен доход по образец, която може да изтеглите ТУК;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв);
 • Документ за самоличност – за справка.

Необходими документи за кандидати - лични асистенти:

 • Заявление по образец, която може да изтеглите ТУК;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документ за самоличност – за справка.

На кандидат-потребителите ще бъде извършена социална оценка, след което Районната администрация ще обяви списък на класираните потребители.