Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Дни на толерантността в район „Илинден" – 2018 г.

Публикувана на: 18/10/2018 в 09:28:16 AM


За четвърта поредна година, по инициатива на г-н Иван Божилов - кмет на район „Илинден“, сред децата и учениците от районните детски градини и училища ще се проведе кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“.

Организирана по случай 16 ноември - Международен ден на толерантността, основната цел на Кампанията е да подпомага възпитанието в толерантност като превенция на агресията и насилието сред подрастващото поколение.

Тазгодишната кампания ще се проведе от 23 октомври до 5 ноември в партньорство с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като чрез способите на форум театъра, забавлявайки се, малчуганите ще получат възможност да поработят за повишаване на тяхната социална култура и комуникативни умения.

Целевата група на Кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“ тази година ще бъдат деца от подготвителните групи от ДГ №  51 „Щурче“, ДГ № 52 „Илинденче“, ДГ № 153 „Света Троица“, ДГ № 158 „Зора", ДГ № 179 „Синчец" и ученици от IV клас от 3. СУ „Марин Дринов“ и 45. ОУ „Константин Величков“, които, като публика и участници едновременно в театрална среда, създадена специално за тях от „Камбана Арт“ ЕООД, ще се запознаят с популярни казуси, свързани с приятелството, с отношенията с другите, с приемането на различните, ще потърсят сами решения на проблеми и най-удачните изходи от заплетени ситуации на общуването.

Кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“ вече се е превърнала в традиция за района и се радва на интереса на децата и учениците от районните детски градини и училища. От друга страна, тя среща подкрепа от страна на директорите и учителите, и одобрение от широката общественост, защото възпитанието в толерантност и повишаването на познанията на подрастващото поколение по въпросите на комуникацията и емоционалната интелигентност представляват инвестиция в бъдещето като своеобразно средство за развитие на гражданско съзнание и отговорност пред другите и обществото.