Илинден
| Последно обновяване на

Първа копка на Проект „Ремонт и обновяване на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“

Публикувана на: 07/09/2018 в 02:53:40 PM


В район „Илинден“ бе официално положена първа копка на строително-ремонтните дейности по Проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, финансиран по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Реализирането на проекта е насочено към изпълнение на инвестиционен приоритет „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура на обучение.“

В рамките на проекта, чиито бенефициент е Столична община, ще бъдат извършени строително монтажни работи за реконструкция на учебната инфраструктура на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ и цялостно обновяване на дворното пространство, ще бъдат извършени всички енергоспестяващи мерки, с които да се постигнат нормативните изисквания за енергийна ефективност с клас на енергопотребление „С“.

Също така, в рамките на проекта ще бъде обновена и материално-техническата база на гимназията чрез осигуряването на ново обзавеждане и оборудване на лаборатория по застъпените в гимназията професии, както и доставка на съвременни програмни продукти и техника за церите на образователния процес.

Създадено през 1951 г. от Марин Маринов (директор на колбасарска работилница) като Техникум по месо и месни произведения и преименувано през 2003 г. на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, училището се развива през годините в сферата на подготовката на професионални кадри за месопреработвателната, млечната и захарната промишленост, за да се превърне днес в първото - пилотно училище в България, въвело дуалното образование – обучение чрез работа.

Сред официалните гости на първата копка, състояла се в двора на гимназията, беше и зам.-кметът на район „Илинден“ г-жа Мария Тодорова, която разгледа строителната площадка и обсъди редица въпроси с директора на гимназията г-жа Нели Стоянова и ръководителя на проекта г-жа Миглена Георгиева.

Г-жа Стоянова приветства присъстващите, като изказа своите очаквания фирмата – изпълнител на проекта да приключи ремонтните дейности на високо професионално ниво и в предвидените срокове, за да може да започне учебния процес в гимназията в посока реализация на планираните цели.

Повече снимки можете да разгледате тук!