Илинден
| Последно обновяване на

Обявление за издадена Заповед № РА50-659/17.08.2018 г. на гл. архитект на Столична община - разрешение за изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план

Публикувана на: 05/09/2018 в 04:09:30 PM