Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Започва изграждане, ремонт и реконструкция на 3 детски градини и 3 училища в район „Илинден“ по Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие на София и Оперативна програма „Региони в растеж“

Публикувана на: 05/07/2018 в 11:29:36 AM


В район „Илинден“ вече стартира работата по Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие на София и проекта за изграждане и основен ремонт на общо 26 общински училища и детски градини по Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/, договорът за което беше подписан на 28.06.2018 г. от кмета на София Йорданка Фандъкова и зам.-министъра – ръководител на управляващия орган на ОПРР – Деница Николова, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и зам.-кмета на София по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

Проектът за изграждане, ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини, разположени на територията на Столична община е на обща стойност 63,6 млн. лв., от които 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а  5,6 млн. лв. са съфинансиране от  Столична община.

Обектите, предвидени за ремонт и цялостна модернизация с акцент енергийна ефективност, разположени на територията на район „Илинден“ са ДГ № 51 „Щурче”, ДГ № 179 „Синчец”, 3. СОУ „Марин Дринов” и 113. СОУ „Сава Филаретов”.

В рамките на реализацията на инвестиционната програма ще бъде извършено събаряне на стара сграда и строителството на нова към ДГ № 153 „Света Троица” за 4 градински групи. Ще бъде  реконструирана и сградата на бившето Военно окръжие, която е паметник на културата, разположен в двора на 43. ОУ „Христо Смирненски”. Iлед реконструкцията сградата ще бъде предоставена на 43. ОУ като нов корпус за обучение на ученици от I до III клас с 6 класни стаи, 2 художествени ателиета, учителска стая, библиотека, сервизни помещения и нова столова за хранене за 72 деца.

По данни на кмета на район „Илинден“ Иван Божилов, в началото на месец юли се очаква да бъде открита строителна площадка и да започнат ремонтите в 3. СУ „М. Дринов“, ДГ № 179 „Синчец“ и Военното окръжие, а за останалите обекти от район „Илинден“ е в хода процедура за избор на изпълнител.

Инвестиционната програма на Столична община се изпълнява на базата на споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е на обща стойност 280 млн. лева. В нея са включени също и проекти за втора фаза на интегрирания градски транспорт, обновяване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура.

Подробна информация относно Проекта по за изграждане, ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини, разположени на територията на Столична община по ОПРР, по който ще се ремонтират и учебните и детски заведения, разположени на територията на район „Илинден", можете да намерите тук и тук!

Поименен списък с всички обектите, включени в Проекта можете да видите ТУК.