Илинден
| Последно обновяване на

Новини


МКБППМН представи Форум театър пред деца от районните детски градини

Публикувана на: 15/06/2018 в 04:10:45 PM


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Районна администрация „Илинден“ като организатор на превантивната дейност на територията на района, вменена й от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  организира  Форум театър за деца от детски градини № 158 „Зора и  № 179„Синчец“, който беше представен от театрална формация „Камбана арт“, с художествен ръководител Катя Казакова.

Форум театърът се проведе под формата на театрална игра, в която артистите привлякоха като участници и децата. Те не само се включваха в действието и в ролите на приказните герои, но и даваха решения на различни казуси, като сами стигнаха до отговорите на въпроси като: „Какво да направим за да имаме приятели?“, „Как се отнасяме към различните от нас?“, „Какво трябва да променим в поведението си, за да не нараняваме другите?“.

Водещите от театрална формация „Камбана арт“, професионални актьори с дългогодишен стаж в работата с деца и специализация по форум театър, разиграха с децата приказките „Трите прасенца“ и „Приказка за принцове и принцеси“, с които представиха пред децата на разбираем за тях език темите за толерантността, за приятелството, за общуването без агресия. Децата с изключителен интерес и желание участваха във форум театъра, като едновременно с това се забавляваха по един своеобразен и изключително вълнуващ за тях начин.