Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Децата от ДГ № 52 „Илинденче" претвориха движението по пътищата в двора на детската градина по проект „Уча и играя безопасно"

Публикувана на: 04/06/2018 в 12:30:05 PM


Децата от ДГ № 52 „Илинденче" претвориха движението по пътищата в двора на детската градина под формата на празник, организиран под мотото „Уча и играя безопасно“, финансиран от Столична община по Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение и в изпълнение на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на Република България 2011-2020 година.

„Мисията на ДГ № 52 „Илинденче” е опазване здравето и живота на децата, не само при престоя им в детското заведение, а и извън него - като участници в пътното движение. Необходимостта от обучение на подрастващите и превенцията на рисково поведение е продиктувана от доста тревожната статистиката на КАТ.“ – каза директорът на детската градина Соня Богданова, която е инициатор на идеята.

Сценарист  и режисьор на проекта е старши учител Даниела Радева, а в реализацията му участват, освен малчуганите от детската градина, театър „Еко сцена“ и инспектор Валентин Василев от комисията за безопасно движение към СО.

Основните цели на проекта са свързани със създаване на условия в детската градина за подобряване на организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение чрез използване на изградената учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене в двора на детското заведение; повишаване нивото на знания, умения и навици у децата в областта на безопасността на движението; провеждане на реални практически ситуации с децата за усвояване на елементарни правила на пътното движение; осмисляне в практически ситуации от децата като пешеходци, велосипедисти и водачи на картонени автомобили на риска, който ги дебне на пътя.

Наред с всичко, което се прави по Проекта, детската градина перманентно работи и в посока към повишаване на информираността на родителите за необходимостта от стриктно спазване на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му, и възпитанието на децата като участници в пътното движение.

Повече снимки можете да разгледате тук