Илинден
| Последно обновяване на

Закриваща пресконференция на проект „Независим живот в район „Илинден“

Публикувана на: 05/10/2017 в 04:13:32 PM 

На 05.10.2017 г. в конферентната зала на районна администрация „Илинден“ се проведе закриваща пресконференция на проект „Независим живот в район „Илинден“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Г-жа Мария Тодорова, зам.-кмет на район „Илинден“ и ръководител на проекта, представи пред аудиторията резултатите от изпълнението на проекта, свързани със създаването на нов виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги на лицата от целевата група за социално включване в домашна среда, а чрез това – преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността, и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Проектът, който се изпълнява на територията на района в продължение на 2 години, бе своеобразен отговор на комплексните потребности на целевата група – 32 лица с увреждания, с невъзможност за самообслужване и със затруднения при придвижването си в градска среда, сред които деца и хора над 65 годишна възраст.

През изтеклите 2 години създаденият център предложи и осигури на хората от целевата група на проекта лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, физиотерапевт-рехабилитатор, психологическа подкрепа и специализиран транспорт за улесняване на достъпа до социални, здравни и административни услуги.

В по-широк аспект около 1300 лица с увреждания и 7300 възрастни хора, изпитващи затруднения при придвижването в градска среда, живеещи на територията на район „Илинден“ получиха възможност за достъп до услугите, предлагани от Центъра и в частност – специализирана транспортна услуга.

Повече снимки можете да разгледате тук.