Илинден
| Последно обновяване на

Архив


Проект "Обичам България и аз участвам- ОДЗ 52 "Илинденче""

Публикувана на: 18/11/2011 в 04:27:51 AM


OДЗ № 52 "Илинденче" реализира Проект "Обичам България и аз участвам- ОДЗ 52 "Илинденче"" от  Национална кампания
"За чиста околна среда"-на стойност 5000лв. финансиран от МОСВ -ПУДООС.
Средствата бяха използвани от колектива на детското заведение за благоустрояването на основната сграда на ул. Пловдив 25.
Реализирани бяха много мероприятия част от които са:
Монтиране на градински пейки и чешма на двора;
Осигуряване на компостер  и цветни кошчета за разделно събиране на отпадъци;
Закупуване на косачка, маркучи с макари и пръскачки за двора
Бе подменена част от земята с нова , а целият двор бе затревен с райграс и залесен  с много рози  и декоративна растителност..