Илинден
| Последно обновяване на

В районна администрация „Илинден“ се проведе обучителен семинар по проект „В добра глава – сто ръце“

Публикувана на: 12/06/2017 в 01:31:13 PM
На 5 и 6 юни т. г. Фондация „Детето и фолклора” проведе обучителен семинар на тема „Нови партньорства и добри европейски практики за обогатяване  културния живот на община „Илинден” – проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Илинден“.

Целта на семинара бе повишаване  компетентността на учители, културни деятели и служители от отдел „Култура“ в район „Илинден” за добри европейски и български практики в областта на културата с цел подобряване качеството на живот и образование,  стимулиране на междукултурното опознаване,  толерантност и интеркултурна компетентност,  разработване на модели за устойчиви партньорства.

От изключително значене е насърчаване на взаимодействието  и създаването на общи инициативи в сферата на образованието, както и организиране на културни събития  между неправителствени организации, училища, читалища и отдел „Култура” в  район „Илинден“.

Лектори на семинара бяха специалисти в областите междукултурен обмен, културен мениджмънт и организационно поведение в сферата на културата: проф. Нели Бояджиева -  преподавател в СУ „Климент Охридски” и ШУ ”Константин Преславски”, специалист по теория на възпитанието, педагогика на свободното време, теория и история на художественото образование,  доц. д-р Татяна Стоичкова -  Национална художествена академия, преподавател по артмениджмънт и културен маркетинг,  доц. д-р Желка Табакова - ЮЗУ„Неофит Бозвели”, Милена Димитрова - журналист с активна дългогодишна практика.

Поздрав към участниците поднесе Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Водещ бе д-р Лилия Старева, председател на фондация „Детето и фолклора”. Благодарствено писмо до организаторите за реализацията на проект „В добра глава – сто ръце”  от името на Кмета на район „Илинден” и от свое име прочете зам. кметът на района Мария Тодорова.

Семинарът се проведе при изключителен интерес от страна на педагози и ръководители в различни културни институции в района – училища, читалища, районна администрация. Срещата с лектори от висок ранг, интересни, атрактивни и с отлично подбрани и ориентирани към аудиторията теми, беше впечатляваща за всички участници. Отчетена бе липсата на подобни срещи и полезността от обучителни семинари, както и желанието на всички участници е за продължаване на инициативите в тази посока.

Повече снимки от събитието можете да разгледате тук

Повече информация относно проект „В добра глава - сто ръце" можете да намерите тук

ПРОЕКТ „В ДОБРА ГЛАВА – СТО РЪЦЕ“ СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017