Илинден
| Последно обновяване на

Екология


Програма „Зелена София” 2017 година

Публикувана на: 24/04/2017 в 11:28:40 AM


На основание Заповед № СОА17-РД09-458/21.04.2017 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2017 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения - до 17,00 ч. на 29.05.2017 г. - в деловодството на районна администрация „Илинден", на адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” 10, бл. 51-А, вх. Б.

Информация за Програма „Зелена София" 2017 година

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма Зелена София за 2017 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма Зелена София за 2017 г.

3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма Зелена София за 2017 г.

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма Зелена София за 2017 г.

5. Правила за управление на Програма Зелена София, изменени с Решение №102 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма Зелена София за 2017 г.

7. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма Зелена София

8. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по програма Зелена София за 2017 г.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление

Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

Образец 1.2 - Декларация

Образец 1.3 - Удостоверение

Образец 1.4 - Декларация

Образец 1.5 - Отчет

Приложение А - Формуляр за кандидатстване

Приложение Б - Бюджет