Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Столична община проведе заключителна пресконференция на проект „Да изразим себе си“

Публикувана на: 21/04/2017 в 04:47:19 PM


На 21 април т.г. Столична община проведе заключителна пресконференция на проект BG06-242 „Да изразим себе си“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП), съгласно сключен Договор за финансиране № Д03-102/17.06.2015 г. между Столична община и Министерството на образованието и науката.

На заключителната пресконференция, водена от г-жа Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ на Столична община, бяха представени резултатите от дейностите по проекта, насочени към създаване на ефективен механизъм за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст от 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск от социално изключване и бедност.

Сред детските градини, обхванати по проекта беше и ДГ № 179 „Синчец“, разположена на територията на район „Илинден“, която може да се похвали, че  чрез изпълнение на  социално - психологически,  възпитателни  и  творчески  занимания  с  децата, партниране със семейството, местните общности, структурите на гражданското общество и местната власт е постигнала изключителни резултати, като, едновременно с това, е създала и добра основа за тяхното мултиплициране в бъдеще време.

Повече снимки можете да разгледате тук