Илинден
| Последно обновяване на

Новини


В районна администрация „Илинден“ се проведе супервизия по проект „Независим живот в район „Илинден“

Публикувана на: 03/02/2017 в 04:31:11 PM


На 3 февруари т.г., в изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в район „Илинден“, финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, г-жа Мария Тодорова – зам.-кмет на район „Илинден“ и ръководител на проекта проведе среща в конферентната зала на районна администрация „Илинден“ с всички личните асистенти, ангажирани по проекта.

Срещата премина под формата на супервизия – планирана по проекта методическа професионална помощ и подкрепа от специално поканен за случая експерт със сходна практика и професия. Основната цел на супервизията беше проследяване и проверяване на работата на личните асистенти със стремеж към повишаване на техните компетентности с оглед на осигуряване на качествена грижа и подкрепа за целевата група на проекта - хора с увреждания, в това число и деца, и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Супервизията премина под формата на дискусии, съвети и споделяне на личен опит, и приключи с единното мнение, че обменът на добрите практики и информация спомага за развитие на терапевтичните компетентности на личните асистенти, от една страна и е средство за противодействие на професионалното прегряване – от друга.

Повече снимки можете да разгледате тук