Илинден
| Последно обновяване на

Програми и проекти


Обява за постоянен прием на документи за лични и социални асистенти по Проект „Независим живот"

Публикувана на: 06/01/2017 в 10:00:57 AM


О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община – район „Илинден“ обявява постоянен прием  на документи за лични и социални асистенти по процедура BG05M9OP001-2.002 – Независим живот, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ  В РАЙОН ИЛИНДЕН“ - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помпщ BG05M9OP001-2.002-0222-C001.

Документи ще се приемат от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден (от понеделник до петък) в деловодството на районна администрация „Илинден“, на адрес: ж.к „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ 10Б.

Необходими документи за личен асистент:
 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство.

Необходими документи за социален асистент:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!