Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обява за прием на документи за кандидат потребители на социалните услуги, лични и социални асистенти по процедура BG05M9OP001-2.002 – Независим живот

Публикувана на: 14/11/2016 в 02:50:02 PM


О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община – район „Илинден“ обявява прием  на документи за кандидат потребители на социалните услуги, лични и социални асистенти по процедура BG05M9OP001-2.002 – Независим живот, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ  В РАЙОН ИЛИНДЕН“ - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помпщ BG05M9OP001-2.002-0222-C001.

Документи ще се приемат от 08:30 ч. на 15.11.2016 г. до 17:00 ч. на 22.11.2016 г. в деловодството на районна администрация „Илинден“, на адрес: ж.к „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ 10Б.

Необходими документи за кандидат – потребители на социалните услуги:

 • Заявление по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Декларация за личен доход по образец, която можете да изтеглите ТУК;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Документ, удостоверяващ представителството (при наличие на такъв);
 • Документ за самоличност – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство.

Необходими документи за социален асистент:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!