Илинден
| Последно обновяване на

Програми и проекти


Проект „Приказно-спортна кампания „Андерсениада в „Илинден“

Публикувана на: 22/03/2016 в 02:32:58 AM


Приказно-спортна кампания „Андерсениада в „Илинден“ e поредната социално-образователна, културна и спортно-развлекателна инициатива на Район „Илинден“, насочена към подрастващото поколение от района.

Финансирана от Столична община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СОС и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година“, кампанията ще премине на няколко етапа, като всеки етап ще обхваща деца и ученици от различни възрастови групи от всички районни детски градини и училища, както и ученици от ПГАВТК „А. С. Попов“.

С изходен пункт приказките на Ханс К. Андерсен, кампанията ще започне в 45 ОУ „К. Величков“ на 28.03.2016 г. по случай 2 април – рождения ден на Андерсен и Международен ден на детската книга с презентация и форум с ученици, изнесени от университетски преподаватели и студенти доброволци, сред които е гл. ас. д-р Надежда Михайлова - ръководител на Център за научни изследвания и информация „Ханс К. Андерсен“ към Специалност „Скандинавистика“ на Софийски университет.

Приказно-спортният проект е посветен, от една страна, на стимулиране у подрастващите на интерес към книгата и любов към четенето като средство за социална адаптация, образователна интеграция и превенция на ранното отпадане от образователната система.

От друга страна, проектът си поставя задачата да работи за формирането на активно отношение у децата и учениците към движението и спорта като символ на диалектиката на живота, което ще бъде постигнато чрез динамично преминаване на кампанията през всички общински училища и детски градини под формата на маратонно четене на приказки, реализация на театрална миниатюра, конкурс за детска рисунка. Инициативата ще продължи със спортни игри и забавления на открито в парк „Св. Троица“ и ще завърши на 22 април (в навечерието на 23 април – Международен ден на книгата) с приказно-развлекателна програма на откритата сцена в парка, където лично г-н Иван Божилов - кмет на район „Илинден“ ще връчи награди и грамоти на участниците в кампанията.

Познатите на всички деца приказки на Андерсен са крайъгълен камък в Приказно-спортната кампания - обединяващо звено за всички деца по света и средство за самоосъзнаване и емоционално обогатяване, за физическо и гражданско възпитание, за социализация и образователна адаптация.

Кампанията ще премине под формата на образователни, творчески, спортни и развлекателни извънкласни и извънучилищни дейности, като районна администрация „Илинден”, начело с ръководителя на проекта Анжела Лозанова - началник на отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и връзки с обществеността", заедно със своите партньори по проекта в лицето на Юлия Танева - директор на ЦДГ № 53 „Св. Троица", Ваня Гешева - председател на Клуб „Кану Каяк „Левски" и гл.ас.д-р Надежда Михайлова - ръководител на Център за научни изследвания и информация „Ханс К. Андерсен“ към Специалност „Скандинавистика“ на СУ, подпомагани от всички директори на районните училища и детски градини, участници в кампанията, разполагат с необходимия ресурс от знания и опит, за да се справят с реализацията на този проект, като го превърнат на финала в един незабравим приказно-спортен празник с висок граждански и социален характер.

  • С реализацията на първи етап от Кампанията - Презентация „Непознатият Андерсен" можете да се запознаете ТУК
  • С реализацията на втори етап от Кампанията - „Деца четат на деца" - маратонно четене на приказки на Андерсен можете да се запознаете ТУК
  • Покана за заключителен приказно-спортен празник - финал на Приказно-спортна кампания „Андерсениада в Илинден" - покана - афиш
  • С реализацията на трети и четвърти етап от Кампанията - Конкурс за детска рисунка на тема „Любим герой/мотив от приказка на Андерсен" и експонирането на изложба в сградата на районна администрация „Илинден" можете да се запознаете ТУК
  • С реализацията на пети, шести и седми етап от Кампанията - финален приказно-спортен празник в парк „Света Троица" можете да се запознаете ТУК
  • Информация относно откриването на изложба „Любим герой/мотив от приказка на Андерсен" в Дом на Европа - Представителството на Европейската комисия в България можете да намерите ТУК