Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обява! - Втора процедура за прием на документи за кандидат-потребители и лични асистенти по проект „Независим живот в район „Илинден"

Публикувана на: 12/03/2016 в 02:29:09 PM
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община – район „Илинден“

ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по процедура BG05M9OP001-2.002 – Независим живот, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ  В РАЙОН ИЛИНДЕН“,

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001-2.002-0222-C001.

Документи ще се приемат от 08:30 ч. на 14.03.2016 г. до 17:00 ч. на 18.03.2016 г. (включително) в деловодството на районна администрация „Илинден“, на адрес:

ж.к „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ 10Б

 

Необходими документи за кандидат – потребители на социалните услуги:

 • Заявление по образец, което можете да изтеглите ТУК;
 • Декларация за личен доход по образец, която можете да изтеглите ТУК;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Документ, удостоверяващ представителството (при наличие на такъв);
 • Документ за самоличност – оригинал и копие.


Необходими документи за лични асистенти:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец;
 • Документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство.