Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Приключи проект „Нови възможности за грижа“

Публикувана на: 29/02/2016 в 02:54:53 PM

Приключиха  дейностите  по проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови алтернативи“, дейност „Личен асистент“.

19 лица с увреждания, от които 9 деца, ползваха социалната услуга „Личен асистент“, предоставяна от 20 лични асистенти, назначени по трудово правоотношение.