Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Информация относно проект „Нови възможности за грижа“

Публикувана на: 15/02/2016 в 11:42:24 AM


В изпълнение на дейностите  по проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови алтернативи“, дейност „Личен асистент“,  на обявения през месец януари 2016 г. прием за медицински специалисти в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 не се явиха кандидати.

На 27 и 28 януари 2016 г. се проведе супервизия на наетите лични асистенти в изпълнение на Дейност 6 по Проекта „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти“.