Илинден
| Последно обновяване на

Откриваща пресконференция на проект „Независим живот в район „Илинден“

Публикувана на: 08/02/2016 в 01:58:42 PM
На 28.01.2016 г. в конферентната зала на хотел „Шипка“ в столицата Район „Илинден“ проведе откриваща пресконференция на проект „Независим живот в район „Илинден“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Г-жа Мария Тодорова, зам.-кмет на район „Илинден“ и ръководител на проекта, представи пред аудиторията неговия екип и основна цел - чрез създаването на нов виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги на лицата от целевата група за социално включване в домашна среда да бъдат преодолени последиците от социалното изключване и бедността, както и предоставянето на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Проектът, който ще се изпълнява на територията на района в продължение на 22 месеца на 2 етапа ще се реализира в отговор на комплексните потребности на целевата група на проекта - хора с увреждания, в това число и деца, и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижването в градска среда.

Повече снимки можете да разгледате тук