Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в район „Илинден“

Публикувана на: 06/09/2015 в 09:49:40 AM


Подписани договори за 100 % безвъзмездно финансиране на допустимите сгради в района

 

 

 

В Район „Илинден“ вече има подписани договори за финансиране от Българската банка за развитие по стартиралата тази година Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – четири от подадените заявления са с положителна   оценка за допустимост, а сключените договори за финансиране между кмета на района г-н Иван Божилов и Сдружението на собствениците са два. Програмата е с хоризонт на действие 2 години и е на 100 % финансирана от държавата.

Още при стартирането на програмата, по инициатива на г-н Божилов беше осъществена среща с представителите на етажната собственост и жители на района, чиято цел беше да се запознаят гражданите с възможностите, предлагани от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Кметът и експертите от Район „Илинден“ разясниха процедурата по учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост, необходимо за кандидатстване по програмата, както и редица въпроси с повече конкретика по отношение на чисто практическата страна на кандидатстването и дейностите по програмата. Допълнителна информация за това може да бъде намерена на интернет страницата на района, а също да бъде получена на място в районната администрация.

Важно е да се знае, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се отнася за всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ (едропанелно жилищно строителство; пакетно повдигнати плочи и едроплощен кофраж), в които има най–малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Необходимо е да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете. Вземането на решение за обновяване на сградата става с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата. Всички собственици трябва да декларират съгласие за реализиране на дейностите по сградата, както и да осигурят достъп до всички самостоятелни обекти в сградата.

Мерките, които финансира  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са: конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части на сградата; топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации  и / или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване в общите части; изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели; ремонт на електроинсталация в общите части; енергоефективни мерки в асансьорите.

На страницата на район „Илинден“ www.iliden.bg са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.