Илинден
| Последно обновяване на

Новини


НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЗУЕС Програма "Зелена София"

Публикувана на: 25/05/2011 в 03:43:37 AM


Във връзка със стартирането на Програма „Зелена София”   определяме следните представители от район „Илинден”, които ще съдействат на желаещите  да кандидатстват по  Програмата на територията  на район „Илинден” с информация и насоки:


1. инж. Люси Йотова – началник отдел „Управление на общинска собственост и жилищно настаняване” - отговаря за определяне статута на териториите, предмет на проектните предложения – GSM:0885394330; сл.тел:02 4397352


2. инж. Петранка Маринова – главен експерт „Е и О” – отговаря за определяне на подходящи растителни видове  - GSM: 0884540061; сл.тел:02 4397326.


3. инж.Галина Кръстева - н-к отдел  „Устройство на територията” – отговаря за статута, границите и др. на териториите предмет на проектните предложения – GSM: 0884540100; сл.тел:02 4397331.


4. инж. Райна Вучкова – главен експерт в отдел „Кадастър и регулация” – отговаря за издаване на служебни скици към удостоверенията по Образец 1.4 към формуляра за кандидатстване, предмет на проектните предложения - GSM: 0882005161; сл.тел:02 4397337.


5. Илияна Зарева – ст.експерт в отдел „УОС и ЖН” – отговаря за регистрацията на ЕС по Закона за управление на етажната собственост и  дава указания за подготовката на проектите на територията на района -  GSM: 0886199286; сл.тел:02 4397349.

 

Вижте заповедта

 

Вижте списъка

 

Вижте повече