Илинден
| Последно обновяване на

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Брошура (.ppt)

Полезна информация и методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - тук.
(Методически указания - от 28 януари 2015)

Актуална справка към 01 февруари 2016 г. за хода на изпълнение на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Район „Илинден“:

Брой регистрирани сдружения на собствениците

Брой регистрирани заявления за интерес  и финансова помощ

Брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ

Брой сключени договори между общината и СС

27

15

12

3

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Район „,Илинден”

 

Р егистър на подадени ЗИФП по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – р-н „Илинден“