Илинден
| Последно обновяване на

КонтактиСтолична Община Район “Илинден”

гр. София п.к. 1345

ж.к " Захарна фабрика", ул. "Билянини извори" № 10, вх Б

тел: 439 73 60

факс: 439 73 61

e-mail: info@ilinden.bg

 

ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ тук...

РЪКОВОДСТВО

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Кмет

Иван Божилов

439 73 60

ivanbojilov@ilinden.bg

Замeстник кмет

Галя Минчева

439 73 34

galya.mincheva@ilinden.bg

Заместник кмет

Мария Тодорова

439 73 35

maria.todorova@ilinden.bg

Секретар на района

Лилия Тиркова

439 73 36

v.stoianova@ilinden.bg

Гл. Архитект

арх. Ваня Зегова

439 73 32

vanya.zegova@ilinden.bg

Финансов контрольор

Йонко Пенчев

439 73 62

yonko.penchev@ilinden.bg


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Връзки с обществеността

Ваня Иванова

439 73 60

Факс 439 73 61

vanya.ivanova@ilinden.bg

Нач. отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“

 

Нина Узунска

 

439 73 69

 

nina.uzunska@ilinden.bg

Нач. отдел „Административно и информационно обслужване“

 

Инж.

Царевна Пейчинова

 

439 73 21

 

tsarevna.peychinova@ilinden.bg

Главен юрисконсулт

Люба Янчева

439 73 42

lyuba.yancheva@ilinden.bg

Образование

Тотка Попова

439 73 43

totka.popova@ilinden.bg

Култура и спорт

Беатриче Начева

439 73 48

beatrice.nacheva@ilinden.bg

Регистрация на етажната собственост

Мариян Живков

439 73 49

marian.zhivkov@ilinden.bg

ОМбП и УК

Камен Цанев

439 73 55

 

МКБППМН

Ренгия Котева

439 73 44

rengia.koteva@ilinden.bg

Деловодство

Станислава Станкова

439 73 25

stanislava.stankova@ilinden.bg

ГС и ЕСГРАОН

 

439 73 22

439 73 23

 

Каса – деловодство

 

439 73 24

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Нач. отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

 

Инж.

Евгения Стоянова

 

 

439 73 27

 

 

evgenia.stoianova@ilinden.bg

Нач. отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търг. Дейност“

 

 

Инж. Люси Йотова

 

 

439 73 52

 

 

lucy.yotova@ilinden.bg

Нач. отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Инж.

Галина Кръстева

 

439 73 31

 

galina.krasteva@ilinden.bg

Главен инженер

Инж. Марияна Добрева

439 73 27

 

Eкология

Инж. Петранка Маринова

439 73 26

 

Устройство на територията

Арх. Антон Матев

439 73 40

anton.matev@ilinden.bg

Кадастър и регулация

Инж. Елли Гарова

439 73 37

elli.garova@ilinden.bg

Управление на собствеността

Георги Терзиев

439 73 47

georgi.terziev@ilinden.bg

Регистрация на търговската дейност

Румяна Шаламанова

439 73 46

rumyana.shalamanova@ilinden.bg

Дежурен по район

 

439 73 20