Илинден
| Последно обновяване на

Избори за президент и вицепрезидент на РБ и за Народно събрание на 14.11.2021 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - РАЙОН „ИЛИНДЕН" за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 14.11.2021 Г.

 

Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - граници на избирателните секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - адреси на избирателните секции

 

Заповед № СОА21-РД09-1325/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

 

Заповед № СОА21-РД09-1315/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

Заповед № СОА21-РД09-1324/07.10.2021 г. на кмета на СО за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

 

Уведомление относно насрочени консултациите за сформиране на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на район „Илинден"

 

УКАЗ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14. ноември 2021 г.

 

Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14. ноември 2021 г.

 


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - ИЗБОРИ

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИЗБОРИТЕ

 

Районна избирателна комисия София 25. МИР


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ