Програма „Зелена София" - 2015 година

Публикувана на: 04/05/2015 в 02:40:39 PM


На основание Заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 година.

Краен срок за подаване на проектните предложения - до 17,00 часа на 01.06.2015 г. в деловодството на Район „Илинден". 

Програма "Зелена София" 2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

 • Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2015 г.
 • Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2015 г.
 • Списък на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2015 г.
 • Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2015 г.
 • Правила за управление на Програма "Зелена София", изменени с Решение №140 от 22.03.2012 г. на Столичен общински съвет
 • Насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2015 г.
 • Изображения на растителност и градинско обзавеждане по програма "Зелена София"
 • Договор за доставка на растителност, цветя, тревен чим и тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по проект: „Зелена София”


  ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

  Образец 1.2 - ДекларацияОбразец 1.3 - Удостоверение

  Образец 1.4 - Декларация

  Образец 1.5 - Отчет

  Приложение А - Формуляр за кандидатстване

  Приложение Б - Бюджет