Регистър на озеленените площи в Район „Илинден”

Публикувана на: 09/06/2014 в 05:19:47 AM


Описание

Пореден номер

Парцел ІІ кв. 169 - м. "Разсадника-Бежанци"

118

Западен парк - Парцел І - за парк, спорт и атракциикв. 1 - м. "Западен парк"

119

Парцел І - за парк -кв. 51 - м. "Разсадника - Бежанци"

120

Парцел І - за парк и параклис -кв.175 - м. "Гевгелийски"

121

Парцел ІІІ - за озеленяване -кв. 79 - м. "Разсадника-Бежанци"

122

Квартал 31- за озеленяване и подземен гараж - м. "Разсадника-Бежанци"

123

Парцел ХІІ- за озеленяване, КОО и трафопост - кв.187 - м. "Гевгелийски"

124

УПИ ІІ- за озеленяване -кв. 35 а - м. "Разсадника-Бежанци"

125

УПИ ІІ- за озеленяване -кв.174 - м. "Гевгелийски"

126

УПИ VІІ- за озеленяване -кв.49 - м. "Зона В 17"

127

УПИ ІV - им.пл. № 231 - - за гараж, спорт и озеленяване - кв.43 - м. "Захарна фабрика"