Решение № 580 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет

Публикувана на: 11/10/2021 в 11:21:50 AM


Решение № 580 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет

- Декларация - приложение 1

- Декларация - приложение 2

- Декларация - приложение 3

- Декларация - приложение 4