Възползвайте се от електронното преброяване на населението, което ще продължи до 30.09.2021 г.!

Публикувана на: 30/09/2021 в 02:04:29 PM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Приканваме Ви да се възползвате от възможността и включите в електронното преброяване на населението, което ще продължи до 24,00 часа на 30.09.2021 г.

Информацията, събирана с електронната преброителна карта, е в съответствие с чл. 17 и 19 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Тайната на Вашите отговори е гарантирана от чл. 39, 40 и 41 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

За да попълните електронната преброителна карта, е необходимо да се регистрирате или ако вече имате регистрация, да въведете потребителското си име и парола.

Страницата „Електронно преброяване 2021“ е достъпна за настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони.

Подробна информация относно електронното преброяване на населението, както и електронната преброителна карта можете да намерите на страницата на Националния статистически институт, на адрес: https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing

Преброяването с преброители и посещение на жилищата и домакинствата ще се проведе от 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.