Програма „Ваканция" - лято 2022 г.

Публикувана на: 27/05/2022 в 10:18:38 AM


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм и други занимания по интереси. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

Спортните, образователни и други дейности, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.

Повече информация относно инициативите, които Ви предлага Програма „Ваканция" за лято 2022 г. можете да намерите, като последвате следния линк: Sofia BG - Програма ВАКАНЦИЯ