Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19

Публикувана на: 29/04/2022 в 04:45:44 PM


От 01.02.2021 г СО-Район „Илинден“ реализира операция „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез процедура за безвъзмездна финансова помощ от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Операция „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“е планирана в отговор на пандемията от „COVID 19“ и осигурява подкрепа за задоволяване на базовите потребности от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен.

Район „Илинден“ предоставя топъл обяд на 65 лица. Обядът се доставя до дома на потребителите в работни дни, в съдове за еднократна употреба при спазване на всички противоепидемични мерки.

Срок за изпълнение на Договора по операция  „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“  е  до 30.06.2022 г .

Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ  е 68 428,25 лв