Важно съобщение относно машинното миене на софийските улици и площади

Публикувана на: 05/09/2019 в 03:39:36 PM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои машинно миене на вътрешноквартални улици в София, организирано със заповед № СОА19-РД09-1235/04.09.2019 Г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова.  На сайта на Столичен инспекторат ще намерите актуална информация и графици за миенето.

С горепосочената заповед се въвежда временна забрана за обществено ползване на улици, площади или участъци от тях от моторни превозни средства /МПС/ в съответните дни и часове, определени за миенето в графиците. Със същата заповед се закриват временно частично или изцяло участъци от „Синя / Зелена зони“ и/или „служебен абонамент“ за периода на миенето.

Във връзка с това водачите на паркирани МПС-та се задължават да ги преместят от уличните платна и площади за периода на машинното миене!

Предварителна информация за улиците и часовете, в които ще бъде извършвано машинното миене ще получите чрез:

-        Поставяне на съобщения по входовете на жилищни и офис сгради, търговски обекти и институции два дни преди извършване на дейността по график.

-        Поставяне на подвижни пътни знаци „Забранен престой и паркиране“ с указателна табела за датата и часа на миенето – два дни предварително.

-        В деня на миенето, ако не сте си преместили МПС-то от мястото, предвидено за миене по график, ще получите съобщение / SMS до Централна градска мобилност за незабавно преместване.

-        Актуална информация за миенето и графици ще бъдат публикувани на сайта на Столичен инспекторат.

Умоляваме всички съграждани да съблюдават внимателно гореописаните указания, за да бъде извършено безпрепятствено и в срок машинното миене на софийските улици и площади, предвидени в графиците на Столичен инспекторат!