С първа копка стартира крупен ремонт на ДГ № 153 „Света Троица“

Публикувана на: 26/07/2019 в 02:27:38 PM


Детска градина № 153 „Света Троица“ е поредната образователна институция от район „Илинден“, включена в проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 1 918 499,43 лв. без ДДС.

С церемонията „Първата копка“ на 27 юли т.г. беше официално открита строителната площадка в детската градина с участието на г-жа Галя Минчева – заместник-кмет на район „Илинден“ и г-жа Марина Белчева - ръководител на екипа по управление на проекта, както и на представител на фирмата – изпълнител.

Съгласно проекта ремонтът ще продължи 14 месеца, като ще започне със събаряне на старата едноетажна сграда с частичен сутерен, където са разположени перално помещение, кухня и абонатна станция. Строителството ще бъде изпълнено на два етапа: I  етап – изграждане на нов едноетажен корпус с административно-учебна част, абонатна станция, кухня, перално помещение, физкултурен салон и II етап – изграждане на нов двуетажен корпус за четири градински групи деца.

На церемонията по първа копка, г-жа Минчева уверени присъстващите, че Районна администрация „Илинден“ ще направи всичко необходимо, с оглед на нейните правомощия и пълномощия, за да приключи ремонтът в предвидения срок и да не се отрази по никакъв негативен начин на качеството на отглеждане, образование и възпитание на децата, които ще се наложи временно да бъдат преместени в друга сграда.

Преди старта на строително-ремонтните дейности в ДГ № 153 по искане на кмета на район „Илинден“ г-н Иван Божилов беше проведена среща с родителите, на която лично г-н Божилов им разясни предстоящите строително-ремонтни дейности, като ги призова за търпение и толерантност във връзка с временното неудобство, с което евентуално може да се сблъскат по време на ремонта.

Целта на проекта, в рамките, на който ще бъде съборена старата сграда на ДГ № 153 е чрез изграждането на нова сграда с високо ниво на енергийна ефективност и с модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура да се подобри работната среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, като по този начин да се повиши и качеството на образователния и възпитателен процес в детското заведение.

Повече снимки можете да разгледате тук!