Стартира Програма „Зелена София” - 2019 г.

Публикувана на: 20/05/2019 в 10:55:39 AM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За поредна година стартира Програма „Зелена София”. Със Заповед No СОА19-РД09-708/16.05.2019 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти за 2019 година.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17,00 часа на 20.06.2019 г., а срокът за подаване на заявленията е до 17:00 ч. на 13.06.2019 г.

Проектните предложения от кандидати от Район „Илинден" се подават в деловодството на Районна администрация „Илинден", на адрес: ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10.

Желаещите да кандидатстват могат да се запознаят с всички подробности относно Програма „Зелена София” - 2019 г., както и да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване ТУК!

Допълнителна информация за процедурата можете да получите в Дирекция „Зелена система” на Столична община, на адрес: бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7 - всеки петък от 10,00 до 12,00 часа и на e-mail: so_green@abv.bg. Телефони за връзка: 02 904 14 27, 02 904 14 26, 02904 14 28.

Информация за това, колко пари и за какво се отпускат по Програма „Зелена София", както и за нейните цели ще намерите на www.chudotvorki.com.

Длъжностни лица от Районна администрация „Илинден",

които могат да ви бъдат полезни с указания, насоки и информация за Прогмара „Зелена София" - 2019 г.

Име

Длъжност

Стая

Телефон

e-mail

Боряна Христова

гл. експерт – отдел ИИКС

214

439 73 26

b.hristova@ilinden.bg

Инж. Елли Гарова

гл. експерт – отдел УТКР

221

439 73 37

elli.garova@ilinden.bg

Светлана Лазарова

специалист – отдел УОСЖН

315

439 73 53

s.lazarova@ilinden.bg

Таня Петрова

специалист – отдел УОСЖН

323

439 73 57

tanya.petrova@ilinden.bg