Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район „Илинден" - на 10.05.2019 г.

Публикувана на: 08/05/2019 в 09:19:10 AM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на Столична община, на 10.05.2019 г. на територията на район „Илинден" ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци, на адрес: ъгъла на ул. „Пиротска" и бул. „Константин Величков", до парк „Света Троица".

Умоляваме всички граждани да събират разделно опасните отпадъци от домакинствата и да не ги хвърлят в контейнерите, предназначени за други отпадъци!

Информация, къде да изхвърляме всичко онова, което не трябва да изхвърляме в контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци можете да намерите на споделения линк: https://www.sofia.bg/separate-collection