Постоянен контейнер за изхвърляне на обувки и текстил вече има и в район „Илинден“

Публикувана на: 22/02/2019 в 02:24:31 PM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На територията на район „Илинден“, в близост до входа на метростанция „Вардар“ вече има на разположение постоянен контейнер за изхвърляне на обувки, дрехи и други текстилни отпадъци.

Точният адрес, на който можете да намерите контейнера е: ж.к. „Илинден“, ул. „Виктор Павлов“ – до магазин Т-Маркет.

Постоянните контейнери за изхвърляне на обувки и текстилни отпадъци са част от системата за събиране и третиране на текстилни отпадъци, която Столична община разработва от началото на 2019 г. Целта е постепенно да се изгради устойчива система за събиране и последващо третиране на този вид отпадъци, подобно на останалите вече изградени и успешно работещи 12 системи за събиране на различни потоци отпадъци в София, включително опаковки, зелени отпадъци, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци, батерии, акумулатори, излезли от употреба МПС и други.

Повече подробности относно екологичната инициатива на Столична община можете да намерите тук!

Информация, къде да изхвърляме всичко онова, което не трябва да изхвърляме в контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци можете да намерите на споделения линк: https://www.sofia.bg/separate-collection