Открита е процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 година

Публикувана на: 09/05/2016 в 03:40:31 PM


На основание Заповед № СОА16-РД09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения - до 17,00ч. на 06.06.2016 г. - в деловодството на районна администрация „Илинден", на адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б.

Информация за Програма „Зелена София" 2016 година


 • Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2016 г.
 • Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2016 г.
 • Списък с индикативни цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2016 г.
 • Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2016 г.
 • Правила за управление на Програма "Зелена София", изменени с Решение №140 от 22.03.2012 г. на Столичен общински съвет
 • Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2016 г.
 • Изображения на растителност и градинско обзавеждане по програма "Зелена София"
 • Договор за доставка на растителност, цветя, тревен чим и тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по проект: „Зелена София”

  Формуляри за кандидатстване


  ЗАЯВЛЕНИЕ
 • Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост
 • Образец 1.2 - Декларация
 • Образец 1.3 - Удостоверение
 • Образец 1.4 - Декларация
 • Образец 1.5 - Отчет
 • Приложение А - Формуляр за кандидатстване
 • Приложение Б - Индикативен бюджет