Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община - Район „Илинден"

Публикувана на: 02/08/2015 в 11:50:05 PM


Във връзка с приемането на нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение №264 на СОС от 25.06.2015 г., информираме гражданите относно мерките за управление на отпадъците на територията на Столична община – Район „Илинден“: