Илинден
| Последно обновяване на

Екология


С въпросите, касаещи екологията в Район „Илинден" се занимава отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология (ИИБЕ).

За контакти:
Специалист „Опазване на околната среда и озеленяване" - Боряна Христова
Тел: 02 / 439 73 26
e-mail: b.hristova@ilinden.bg

Заявление - образец за кастрене на дървесна растителност

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------