Илинден
| Последно обновяване на

Достъп до обществена информация


  • Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата или в „Деловодството”, като се регистрират под съответен регистрационен номер в „Деловодството”, само когато съдържат всички необходими данни, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
  • Получаването на достъп до обществена информация става в „Деловодството“ - след заплащане на услугата, независимо от начина на заявяване на желанието за достъп до обществена информация.
  • Информация при обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки се публикува в секция „Профил на купувача”.
  • „Харта на клиента“ представя отговорностите на служителите от СО - район „Илинден” и нивото на обслужване, което гражданите следва да очакват от тях; описание на административните услуги, извършвани от районната администрация и тяхната цена, както и информация относно реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.
  • Информация относно седалището и работното време на администрацията, както и данни за кореспонденция и връзка с ръководството и служителите от СО – район „Илинден” са публикувани в секция „Контакти”.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2018 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2017 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2016 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2015 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2014 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2013 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2012 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2011 г.

- Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден" през 2010 г.